Informujemy, że miasto Gubin stara się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2018” finansowanego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
 
Nabór wniosków odbywa się w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

 
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Gubinie w pokoju nr 106. Dodatkowe informacje - telefon 68 4558122.
 

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.


O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne. Poniżej dołączony jest regulamin określający zasady realizowania usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wraz z wnioskiem i załącznikami.

Dofinansowanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.


 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Gubina

 
Regulamin

 
Wniosek  o realizowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest 


Załącznik nr 1 do wniosku - Informacja o wyrobach


Załącznik nr 2 do wniosku - ocena


Załącznik nr 3 do wniosku - Zgoda współwłaścicieli