Notice: Undefined index: upr20 in /test/index.php on line 284 Notice: Undefined index: upr1 in /test/index.php on line 284

Informujemy, że w życie wszedł miejski program "Rodzina 3+", który gwarantuje rodzinom wielodzietnym (co najmniej trójka dzieci) ciekawe bonifikaty, na przykład:

  1. 50% zniżka od obowiązującej opłaty za zajęcia organizowane przez Gubiński Dom Kultury.
  2. 50% zniżka od obowiązującego cennika opłat na krytej pływalni w Gubinie.
  3. Zwolnienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gubinie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
  4. Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym pierwszeństwa przy przyjęciach do publicznych przedszkoli w Gubinie.
 
INFORMACJA O PARTNERACH GUBIŃSKIEGO PROGRAMU „RODZINA 3+”
 
Nazwa Partnera
 
Siedziba/kontakt
 
Zakres oferowanej usługi
 
Wysokość zniżki
 
Termin oferowanej zniżki
 
 
Prywatne Biuro Geodezji  INTERGEO
Leszek Ochotny
 
 
ul. Żymierskiego 36/2 , Gubin
www. intergeogubin.pl
biuro@intergeogubin.pl
tel. 609118262
 
 
zniżki na wszystkie usługi geodezyjno-kartograficzmne
 
 
30%
 
 
      bezterminowo
 
 
 
 
              
 

Partnerzy Programu „Rodzina 3+”
oferta dla przedsiębiorców


Wspieraj rodziny wielodzietne
zostań Partnerem Programu „Rodzina 3+” !

 
W Programie „Rodzina 3+” mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa podmioty oferujące na lokalnym rynku towary i usługi z zastosowaniem obniżki cen dla członków rodzin wielodzietnych.