Harmonogram zwiedzania wieży gubińskiej Fary
HARMONOGRAM ZWIEDZANIA WIEŻY: od 1 sierpnia do 31 października - każdy piątek i sobota, w godz. 10.00 - 20.00 Grupy zorganizowane (po uprzednim ustaleniu terminu) zwiedzają wieżę w godzinach: 10.00 - 16.00. Rejestracja grup: tel. 684558204 (w godz. 10.00 - 18.00, od wtorku do soboty) Pojedyncze osoby chcące zwiedzić wieżę powinny zgłaszać się w Galerii “Ratusz” w każdy piątek i sobotę, w wyznaczonych godzinach: 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 (ostatnie wejście).

Spacer po Euromieście z okazji Europejskiego Dnia Współpracy Terytorialnej

Z okazji Europejskiego Dnia Współpracy Terytorialnej w piątek 21 września 2012 godz. 13.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Euromiasta Gubin-Gu (...)

Euromiasto to nie tylko nazwa - podsumowanie projektu Medialne Euromiasto

Euromiasto Gubin-Guben to koncepcja doskonale znana mieszkańcom obu miast wchodzących w jego skład.

Transgraniczny Punkt Informacyjny

Straż Miejska z Gubina wraz z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz gubeńską Bundespolizei rozpoczęła realizację unijnego projektu & (...)